PROBLEMOMRÅDE

VAD OCH VEM KAN VI HJÄLPA

Genom att träna ögonmotoriken har vi bevisat att vi kan hjälpa personer inom följande problemområde.

Rör det sig om att man skall träna ögonen för att korrigera dubbelbild eller för att träna motoriken så kan man med fördel också träna upp ögonen om man drabbats av.

Varför fungerar det ?

 

När patienten efter ett antal veckors behandling upplever sig symptomfri meddelar patienten sin optiker detta och kallas till en ny synundersökning för att dokumentera behandlingsutfallet. För att effekten ska bli bestående krävs ytterligare en träningsperiod motsvarande den första. Efter ytterligare en träningsperiod avslutas behandlingen. Det slutliga utfallet bekräftas och dokumenteras genom en avslutande synundersökning. En behandling bör normalt ta ca 3 månader, med ett träningspass på 15 -20 minuter 4 - 5 gånger per vecka.

Behandlingsresultat och träningsomfattning rapporteras automatiskt till en central databas som genererar rapporter ur behandlingsdata till behandlande enhet, om patientens ögonträning och dess omfattning, resultat av kalibreringsövningar och analys av resultatet i förhållande till förväntningarna.

Samtliga metodutvecklingsstudier samt kliniska studier, bygger vidare på den kunskap som samlats in, samtidigt som detta hela tiden relateras till tidigare forskning med mindre sofistikerade behandlingsformer. Liknande behandlingsformer för latent skelning och suppression som denna finns inte. De behandlingsutfall som redovisats med denna nya behandlingsutrustning visar att metodiken ger en effektiv och snabb behandling med ett bestående resultat.

Är detta något för dig ?

 

Det är endast ett fåtal personer som har en fullgod vergensmotorik. Och det finns ca 7% som har en sådan motorik som gör att det kommer att begränsa vardagen.

Vi vet att träningen inte har någon negativ betydelse för någon. Detta gör att vi kan rekommendera träningen för alla.

Även de som har en normal samsyn blir alltså bättre genom att  träna.

Detta resulterar i en bättre läsning längre uthållighet och mindre besvär där det tidigare bara funnits små problem.

Samtliga metodutvecklingsstudier samt kliniska studier, bygger vidare på den kunskap som samlats in, samtidigt som detta hela tiden relateras till tidigare forskning med mindre sofistikerade behandlingsformer. Liknande behandlingsformer för latent skelning och suppression som denna finns inte. De behandlingsutfall som redovisats med denna nya behandlingsutrustning visar att metodiken ger en effektiv och snabb behandling med ett bestående resultat.

@2017 Copyright

Kontaktinformation

Kolmätargränden 9

252 20  Helsingborg

info@retcorr.se

Kontakta oss för mer information
070 750 47 83
  • Wix Facebook page

Du har ett val – vi kan hjälpa dig - Synkontroll och samsynsträning är svaret!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now