Du har ett val – vi kan hjälpa dig!

Problem vid läsning, skrivning?

Koncentrationsproblem, otålighet, dubbelseende?

Vilken betydelse har din syn?

Det handlar om mer än bara seende på nära och långt håll.

Forskning har konstaterat att det finns ett tydligt samband mellan läsförmåga och hur ögonen rör sig när vi läser en text. När vi läser rör sig blicken ryckvis framåt genom texten – ibland stannar den till, ibland rör den sig snabbt framåt och ibland går den tillbaka. Dessa tre grundrörelser kallas fixationer, sackader och regressioner.

Bilderna från ögonen skall sedan smälta samman till en bild i hjärnan. Denna process kallas samsyn.

Fungerar inte detta kan följande problem uppstå:

 • Huvudvärk, värk i eller bakom ögonen

 • Dålig uthållighet vid läsning

 • Skolarbetet uppfattas som ansträngande och tröttande

 • Långsam läshastighet

 • Texten flyter samman

 • Tycker om att läsa med ett öga, håller för eller blundar med ena ögat

 • Sveda i ögonen, dimsyn, kisar

 • Dubbelseende, dålig avståndsbedömning

RetCorr ögonkoordinationsträning hjälper personer med samsynsproblem. Metoden är väl dokumenterad och har visat sig mycket effektiv på följande område.

 • Problem vid läsning

 • Långsam läshastighet

 • Koncentratiosproblematik

Efter stroke och andra hjärnskador kan ofta problem med synen uppstå. En del av dessa har konstaterats vara samsynsproblem och då kan ögonkoordinationsträning rekommenderas som en del av rehabiliteringen.
Aktuella problemområden:

 • Stroke

 • Hjärnskakning

 • Inlärning progressiva glasögon

Testa

Vi använder oss av flera screeningverktyg för att kartlägga synstatus som kan påverka läs- och koncentrationsproblem.

 • Dominiczaktest

 • Synundersökning

 • Läskedjor – läshastighet/läsförmåga

 • MapCog - koncentrationsförmåga

Träna

Vi kan idag träna personer med samsynsproblem på tre olika sätt:

 • Dator

 • TV

 • VR

 

Härmed kan man använda sig av den utrustning som man själv tycker passar bäst.

Innan träningen påbörjas bör du som har behov av läsglasögon ha skaffat sådana.

Priser

Priser idag är beroende på huruvida man skall träna kollektivt eller om man tränar ensam hemma.

Hemmaträning med dator, som lånas av oss, 7.900 SEK

Vi ser forlöpande under träningen till att denna blir anpassad till din ögonstatus - ögonens förmåga att samarbeta.

Efter ca 12 veckor är träningen klar och man behöver inte träna mer.

Övertyga dig !
Trygghetserbjudande

Vi på RetCorr har utvecklat detta system i över 10 år och vårt utvecklingsteam ser till att du kan vara helt trygg i att detta fungerar. Därför kan vi nu erbjuda dig en testperiod på 3 veckor för en kostnad av 1800 kr. detta är tillräckligt för att du ska förstå hur fantastiskt detta är.